Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK

„POZNAJ SZLAK JAGIELLOŃSKI”
 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

Rok 1386. Wielki Książę Litewski Władysław Jagiełło decyduje się na wyjazd do Królestwa Polskiego, aby przyjąć chrzest, poślubić królową Jadwigę i zostać królem. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej przybywa do Lublina, gdzie rycerstwo zgromadzone na zjeździe wybiera go na kandydata do korony. Zawiązana wówczas unia otwiera przed księciem drogę do tronu polskiego. Wraz z licznym orszakiem podąża więc Jagiełło do Krakowa – ówczesnej stolicy Królestwa.

Od tej wyprawy rozpoczyna się historia szlaku królewskiego, zwanego od nazwiska założyciela „Jagiellońskim". Tą drogą zmierzali urzędnicy, dyplomaci, kupcy, artyści i zwykli śmiertelnicy, a obecnie zapraszamy krajoznawców i turystów do odwiedzenia miejscowości leżących na szlaku, poznając walory krajoznawcze ich zabytków.

 

„Szlak Jagielloński”, trasami Kraków – Lublin – Wilno lub w kierunku przeciwnym, przebyli m.in.:

·         Władysław Jagiełło – wielki książę litewski i król Polski w 1386, 1387, 1390 i 1416 r.

·         Kazimierz Jagiellończyk – wielki książę litewski i król Polski w 1447, 1448 i 1452 r. oraz w latach 1487-1488

·         Aleksander Jagiellończyk – wielki książę litewski i król Polski w 1503 r. i w latach 1505-1506

·         Zygmunt Stary – wielki książę litewski i król Polski w 1507 r., w latach 1515-1516 i 1522-1523 oraz w 1535 i 1536 r.

·         Zygmunt Herberstein – posłaniec cesarski w 1517 i 1526 r.

·         Zygmunt August – wielki książę litewski i tzw. młody król w 1545 i 1548 r.

·         Hans Petrach – posłaniec księcia brandenburskiego w 1560 r.

·         Stefan Batory – wielki książę litewski i król Polski w latach 1583-1584

·         Zygmunt III Waza – wielki książę litewski i król Polski w 1608 r.

1.     Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze „Szlakiem Jagiellońskim”.

2.     Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.

                          

 

3.     Na poszczególne stopnie odznaki należy zwiedzić zabytki w miejscowościach na następujących trasach:

·         na stopień popularny – trasa „A”,

·         na stopień brązowy – trasa „B”,

·         na stopień srebrny – trasa „C”,

·         na stopień złoty – trasa „D”,

·         na stopień honorowy – trasa „E”.

4.     Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

5.     Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.     Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.     Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.     Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

9.     Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10.   O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

11.   Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.   Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

13.   Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 19.02.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Poznaj Szlak Jagielloński”

Do przyznania odznaki w stopniu popularnym należy przejść, przejechać odcinek Szlaku Jagiellońskiego, na trasie „A”, zwiedzając zabytki w miejscowościach:

Kraków – Kocmyrzów – Luborzyca – Proszowice – Chruszczyna – Podolany – Wiślica – Busko-Zdrój – Szydłów – Łagów – Annopol.

 

Do przyznania odznaki w stopniu brązowym należy odwiedzić miejscowości odcinka Szlaku Jagiellońskiego, na trasie „B”, zwiedzając zabytki w miejscowościach:

Kraków – Mogiła – Igołomia – Wawrzeńczyce – Nowe Brzesko – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Pacanów – Połaniec – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Annopol.

 

Do przyznania odznaki w stopniu srebrnym należy odwiedzić miejscowości na trasie „C”:

Annopol – Dzieszkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Firlej – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Mielnik.

 

Do przyznania odznaki w stopniu złotym należy odwiedzić miejscowości na trasie „D”:

Annopol – Gościeradów – Kraśnik – Strzechowice – Lublin – Łuszczów – Łęczna – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze – Wisznice – Rossosz – Łomazy Piszczac – Terespol.

 

Do przyznania odznaki w stopniu honorowym należy odwiedzić zabytki w miejscowościach na trasie „E”:

Terespol – Zalesie – Biała Podlaska – Mielnik Radziwiłłówka – Biała Podlaska – Narew Krynki – Białystok Augustów – Ogrodniki.

 

Dopuszcza się dowolnośc w kolejności zwiedzania tras. Każdą zwiedzoną trasę , zalicza się do   stopnia w  kolejności zwiedzania, np.: po zwiedzeniu  trasy „D”, można otrzymać odznakę w stopniu popularnym itp.  Trasy nie mogą się powtarzac.